Drafts

DRAFT d’estiu

Participaràs al DRAFT amb un pressupost inicial de 550M per tal de confeccionar la teva plantilla. El draft transcorrerà durant el període estival i estarà organitzat per torns.

L’ordre del DRAFT respon a la classificació de la LLIGA de l’anterior edició, tot respectant-se la jerarquia del primer a l’últim classificat. En cas de descensos i o baixes de participants, la dirigència s’encarregarà de cercar nous participants. En aquest cas, es correran les posicions respectives i afectades cap adalt, i les noves incorporacions ocuparan les darreres posicions en estricte ordre d’arribada.

A partir de l’edició 23/24 del YOYAFANTASY, i com a causa de la incorporació de la COPA en format d’encreuaments i d’eliminatòries directes entre yoyafantasistes, a la classificació de la LLIGA s’hi aplicaran les modificacions respectives en l’ordre en referència als mèrits obtinguts pels èxits assolits en aquesta competició d’acord a l’establert als premis de la COPA, per tal d’obtenir l’ordre final del DRAFT.

Abans de l’inici del DRAFT, la dirigència del YOYAFANTASY emetrà un comunicat amb la franja horària que li correspondrà a cada participant. En cas que un fantasista no aparegui i se li passi la seva hora límit sense haver realitzar cap fitxatge, el DRAFT mantindrà el seu ordre i funcionament pre-establert. Com a novetat, a partir de la temporada 23/24, el fantasista que perdi el torn no podrà realitzar els seus fitxatges fins el seu proper torn, moment en el qual haurà de realitzar tots els picks que tingui pendents a més dels que li pertoquin per la ronda. En aquest sentit, la dirigència es reserva el dret a prendre mesures respecte a aquell fantasista que perdi el seu torn durant el draft, en conformitat amb l’establert a la NORMATIVA.

Durant el DRAFT, un fantasista no podrà fitxar jugadors d’aquells equips dels quals ja en disposi de 2 o més a la seva plantilla.

Com a novetats del DRAFT 23/24:

 • Se li actualitzarà l’equip a un jugador ja draftejat que canvïi d’equip durant el DRAFT. Això podria provocar que una plantilla causalment assoleixi el topall de jugadors per equip.
 • S’incorpora la possibilitat de realitzar fitxatges de fora de les 4 grans lligues participants. Aquest jugador apareixerà a la seva plantilla sense equip i, per tant, no serà puntuable. En cas que, en el tancament del darrer mercat de fitxatges estival d’entre aquestes 4 lligues, un jugador no hagi aterrat en un equip de les 4 lligues, el fantasista dispondrà d’una WC de posició i valor del jugador per substituir-lo.
 • Atenent a la possibilitat que un jugador ja draftejat pugui emigrar fora de les 4 grans lligues (apareixerà destacat i el nom de l’equip passarà a ésser “Jugador emigrat”), es disposa que el pick serà nul, s’eliminarà tot rastre del fitxatge, es reintegrarà la inversió al fantasista, i aquest estarà obligat a realitzar un pick extra al seu proper torn en deferència per recuperar el número de picks.
 • Davant el cas que un jugador que pertenyia a les 4 grans lligues n’emigri un cop el fantasista que l’havia triat hagi consumit tots els seus torns del DRAFT, el jugador apareixerà a la seva plantilla sense equip i, per tant, no serà puntuable. En aquest cas, el fantasista disposarà d’una WC de posició i valor del jugador per substituir-lo.

A partir de la temporada 22/23, s’estableix una organització asimètrica dels torns al DRAFT amb l’objectiu d’equilibrar les plantilles, disposant d’un fitxatge franquícia:

 • Ronda 1: 1 pick per fantasista, del 1r a l’últim.
 • Ronda 2: 2 picks per fantasista, del 1r a l’últim.
 • Ronda 3: 2 picks per fantasista, de l’últim al 1r.
 • A partir de la 4a ronda i fins al final, s’estableix un loop en mode serp amb 3 picks per fantasista i ronda, començant a la Ronda 4 del 1r a l’últim, Ronda 5 de l’últim al 1r, i així fins a finalitzar el DRAFT a la 8a ronda amb l’últim.

Un cop finalitzat el DRAFT, el fantasista disposarà d’un període, definit prèviament per la dirigència (tenint en compte les dates i els calendaris respectius de cada temporada), per organitzar la seva plantilla d’acord als criteris d’alineacions.


DRAFT d’hivern

Aprofitant les aturades en algunes de les grans lligues a l’hivern, es realitza un DRAFT consistent en 4 fitxatges amb un pressupost total i tancat de 90M, i tenint en compte l’ordre de la classificació en el moment d’inici d’aquest draft.

En aquest cas, el procediment del pick és:

 • Tallar un jugador, sense tenir en compte el seu preu de mercat (el pressupost és tancat), per fitxar-ne un altre a la mateixa posició.

L’organització del draft dependrà dels calendaris anuals de cada temporada, establint una 1a ronda mandatòria des del darrer classificat fins al primer. El número de rondes, els picks de cada ronda i el sentit de la tria a cada ronda seran avaluats en funció del calendari i els dies disponibles.

Un cop finalitzat el DRAFT, el fantasista disposarà d’un període, definit prèviament per la dirigència (tenint en compte les dates i els calendaris respectius de cada temporada), per organitzar la seva plantilla d’acord als criteris d’alineacions.

En el cas de les casuístiques que es poden donar durant el DRAFT d’hivern, s’atendrà a les mateixes consideracions que en el DRAFT d’estiu. A excepció de:

 • Si un fantasista se salta un torn (ja sigui voluntàriament o involuntària), haurà perdut aquell pick per sempre. No obstant, podrà seguir participant en els seus següents torns de rondes posteriors del draft, i amb el mateix pressupost disponible, però no podrà recuperar el pick perdut.

miniDRAFT

A partir de la temporada 23/24 (i a tenor de la prova pilot durant la temporada 22/23), aprofitant les aturades FIFA, es realitzen dos miniDRAFT consistent en 2 fitxatges, i tenint en compte l’ordre de la classificació en el moment d’inici d’aquest draft.

S’emplaçarà un primer miniDRAFT en el període entre el DRAFT d’estiu i el DRAFT d’hivern i un segon miniDRAFT en el període entre el DRAFT d’hivern i el final de temporada, coincidint ambdós amb aturades FIFA.

En aquest cas, el procediment del pick és:

 • Tallar un jugador per fitxar-ne un altre a la mateixa posició i amb un valor màxim igual al del jugador tallat.

Aquests miniDRAFT es realitzaran en 2 rondes consecutives començant pel darrer classificat, a raó d’1 pick per ronda:

 • Ronda 1: ordre invers de la classificació de la LLIGA (de 20è al 1r classificat).
 • Ronda 2: ordre invers de la classificació de la LLIGA (de 20è al 1r classificat).

Un cop finalitzat el miniDRAFT, el fantasista disposarà d’un període, definit prèviament per la dirigència (tenint en compte les dates i els calendaris respectius de cada temporada), per organitzar la seva plantilla d’acord als criteris d’alineacions.

En el cas de les casuístiques que es poden donar durant els miniDRAFTs, s’atendrà a les mateixes consideracions que en el DRAFT d’estiu. A excepció de:

 • Si un fantasista se salta un torn (ja sigui voluntàriament o involuntària), haurà perdut aquell pick per sempre. No obstant, podrà seguir participant en els seus següents torns de rondes posteriors del draft però no podrà recuperar el pick perdut.
A %d bloguers els agrada això: